Om oss

Buss-Ebo är Ebos mobila kontor

Eslövs Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och tar hand om närmare 2 300 hyresbostäder i kommunens samtliga tätorter. Vi ansvarar utöver detta för flera av kommunens specialbostäder, så som äldreboenden, gruppbostäder, kommersiella lokaler och skolor.

För oss är det viktigt att bedriva en verksamhet som främjar en långsiktig och hållbar utveckling av Eslövs kommun. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda ett brett utbud av bostäder i hela kommunen, med god kvalitet och servicenivå.

Vi medverkar aktivt i kommunens övergripande utvecklingsarbete, till exempel genom att bidra till att bra service finns i tätorten, i byarna och i våra olika bostadsområden. I samverkan med kommunen och andra aktörer arbetar vi även för att motverka segregation och främja gemenskap och trygghet.

För att vara mer tillgängliga för våra hyresgäster skaffade vi hösten 2022 ett mobilt kontor, Buss-Ebo, som tar förvaltningen ut till våra områden. 

 

Buss-Ebo är Ebos mobila kontor