Dags att flytta

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter det att uppsägningen kommit in till oss.

Om du exempelvis säger upp bostaden den 24 april börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 maj. Uppsägningstiden är tre månader. Vid dödsfall är uppsägningstiden 1 månad.

Tänk på att du också måste säga upp eventuell garageplats, parkeringsplats och förråd.

Visning av din bostad

Du måste vara beredd på att visa den bostad du skall flytta från till den intressent/er som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar vi kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

Besiktning

I anslutning till flytten görs en slutbesiktning vilken du bör vara med på. Beställ tid för besiktning hos din kundvärd.

Före besiktningen är det viktigt att tänka på följande: All utrustning som tillhör bostaden (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag och så vidare) måste finnas i bostaden vid besiktningen. Bostaden ska vara väl städad och rengjord. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen. Dekaler och klisterremsor ska vara borttagna. Vid skador eller onormalt slitage på bostaden kan du bli ersättningsskyldig.

Nycklar

Samtliga nycklar som du kvitterat ut måste lämnas tillbaka när du flyttar. Om inte alla nycklar lämnas in blir du skyldig att betala. Nycklarna lämnas i samband med besiktningen. Nycklar får inte överlämnas direkt till den nya hyresgästen.

Ta med dig allt som tillhör dig när du flyttar

När du flyttar ska du inte bara ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i bostaden, utan också de saker som du förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats.

Grovavfall såsom gamla möbler, TV-apparater med mera och farligt avfall såsom gamla färgburkar, kemikalier, batterier, lysrör med mera ska du lämna på avfallscentralen, inte i våra miljöhus. Lämnar du kvar grovavfall eller farligt avfall på bostadsområdet kan du bli debiterad.

Städning

Bostaden ska vara i bra skick när du flyttar. Var därför noggrann när du flyttstädar. Alla utrymmen som tillhör bostaden måste städas, inklusive balkong, förråd och eventuellt garage. Bostaden måste genomgå besiktningen utan anmärkning och nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning.Om inte städningen blir godkänd kommer du att bli debiterad i efterhand.