Ledigt

Hos oss hittar du:


Lediga lägenheter

Ebos lediga lägenheter förmedlas av Boplats Syd. För att söka våra lägenheter behöver du vara registrerad på Boplats Syd.

Seniorlägenheter och trygghetsboende

De här lägenheterna är inte beshovsprövade och förmedlas av Boplats Syd. 

Äldreboenden och gruppboenden

Det här är behovsprövade bostäder som du söker hos Eslövs kommun:
Äldreboenden och bostad med särskilt stöd och service.

Parkering och garage

Du ansöker direkt hos Securitas.

Förråd

Lediga förråd hittar du på vår sida Lediga förråd, se under pilen bredvid "Ledigt".  Du behöver registrera dig på Mina sidor för att kunna söka våra lediga förråd. 

Kommersiella lokaler

Kommersiella lokaler förmedlas i första hand genom Objektvision

Läs mer om respektive kategori under pilen bredvid fliken "Ledigt".

 

 

Interiörbild kök i kvarteret Slaktaren

Kök från kvaretet Slaktaren på Norregatan 5 och 7 i Eslöv. Bild: Sebastian Ekberg