Välkommen hem

Nyckelknippa med hus

Eslövs Bostads AB är ett kommunalt bostadsföretag som äger och tar hand om mer än 2 100 hyresbostäder i kommunens samtliga tätorter. Vi ansvarar utöver detta för flera av kommunens specialbostäder så som äldreboende och gruppbostäder samt lokaler och skolor.

För oss är det viktigt att bedriva en verksamhet som främjar en långsiktig och hållbar utveckling av Eslövs kommun. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda ett brett utbud av bostäder i hela kommunen med god kvalitet och servicenivå.

Vi medverkar aktivt i kommunens övergripande utvecklingsarbete, till exempel genom att bidra till att bra service finns i tätorten, i byarna och i våra olika bostadsområden. I samverkan med kommun och andra aktörer arbetar vi även för att motverka segregation och främja gemenskap och trygghet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete