Din hyra

Det är viktigt att du betalar din hyra i tid. Den ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Det innebär att hyran för april ska vara betald senast den siste mars.

Vad kan jag göra om jag blir efter med hyran?

Vi ser mycket allvarligt på sena hyror, men vi är också angelägna om att hjälpa dig om du får problem. Kontakta oss direkt om du får problem att betala din hyra. Genom ett enkelt samtal i lugn och ro kan vi tillsammans börja reda ut problemen. Vi går igenom din situation och kan eventuellt lägga upp en avbetalningsplan tillsammans.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar i tid, får du ett inkassokrav efter ett par dagar. Dessutom tillkommer en avgift på 180 kr och dröjsmålsränta. Efter att ärendet överlämnats till inkassoföretaget Intrum, kommer du att hänvisas direkt dit med eventuella frågor. Om du fortfarande inte betalar går ärendet till slut vidare för avhysning och betalningsföreläggande. Även vid upprepade förseningar kan du riskera att förlora din hyresrätt.

Hyresavier

Vi skickar ut hyresavier en gång per månad. Det är viktigt att du använder rätt avi för rätt månad, och att du anger rätt OCR-nummer om du betalar via internet. Använder du fel avi eller anger fel OCR-nummer kommer betalningen bokföras felaktigt eller i värsta fall på en annan hyresgäst.

Observera att en hyresvärd inte är skyldig att lämna ut hyresavier – detta är en service från vår sida. Obetald hyra kan inte skyllas på utebliven avisering. Om du saknar en hyresavi kan du logga in på Mina sidor för att hitta ditt OCR-nummer. Det finns även möjlighet att betala hyran via e-faktura eller autogiro.