Byte av lägenhet inom ebo

Är du behov av större eller mindre bostad och har haft hyresavtal längre än ett år, kan du söka ny bostad genom Boplats syd.

För att få byta bostad måste det först göras en förbesiktning för att se i vilket skick din bostad är, innan vi erbjuder dig en ny lägenhet. Om vi behöver åtgärda skador i din bostad som du som hyresgäst orsakat måste kostnaden för vår reparation betalas innan byte kan göras.

Inflyttningsdagen är den dag som står angiven på den lediga lägenheten du lämnar ditt intresse på, vilket eventuellt kan innebära dubbla hyror.