Vi bygger 55 bostäder i Spritfabriken

Interiörbild från Spritfabriken

I november 2022 påbörjade vi arbetet med att förvandla Eslövs gamla spritfabrik till 55 moderna hyreslägenheter och ett nytt kontor för Eslövs Bostads AB, allt i industriell design. I det här bygget fokuserar vi på återbruk och bevarande av industrimiljön. Spritfabriken blir ett kvarter som kommer ändra skepnad på Eslöv genom att ge nytt liv åt centrumnära kvarter som fört en tynande tillvaro under många år. 

Här kan du följa bygget i realtid!

 

I centrala Eslöv, några minuters promenad från stationen, ligger den gamla Spritfabriken - en vacker industribyggnad i rött tegel, med stora spröjsade fönster i gjutjärn. En fastighet full av historia och karaktär. Med hjälp av NCC och LINK Arkitektur ska den nu förvandlas till 55 moderna hyresbostäder och kontor där återbruk är den röda tråden.

Fastigheten har höga bevarandekrav och de befintliga tegelfasaderna ska rustas upp och bevaras. Den industriella karaktären återspeglas även inomhus där lägenheterna varierar i storlek och utformning. Vi vill bibehålla industrikänslan och förena den med moderna material och en genomgående hög standard.

Förutom att restaurera befintliga byggnader kommer vi att bygga helt nya hus, som harmonierar med de äldre byggnaderna, men där det tydligt syns vilka som är nya. Blandningen av det nya och det gamla kommer att skapa en unik boendemiljö. På gården används tillvaratagna träbjälkar för att skapa en gemensam mötesplats under en pergola. Tanken är också att de boende ska kunna nyttja uteplatsen som tillhör Ebos kontor när kontoret är stängt och även parkeringarna på gården.

Spritfabriken har bra kontakt med centrum och järnvägsstationen genom den tidigare industrijärnvägen som görs om till gång- och cykelväg. I anslutning till den kommer vi att anlägga en aktivitetspark som ytterligare förstärker fastighetens resa från industri till boendemiljö.

Läs mer om lägenheterna på Spritfabrikens egen webb!

Interiörbild Spritfabriken

Exempel på lägenhet i Spritfabriken.