Brandsäkerhet

Brinner det i din lägenhet – släck om möjligt, utrym, larma och stäng alla dörrar, framförallt ut i trapphuset. Är trapphuset rökfyllt - gå in i din lägenhet, stäng dörren, larma och invänta räddningstjänsten.

För att skydda dig och din granne - tänk på följande:

 • Blockera inte trapphuset
  Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

 • Brandvarnare
  I varje lägenhet ska det finnas brandvarnare. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för kontrollera att den fungerar, Ebo ser dock till att byta ut den om den inte fungerar. 

 • Barnvagnar och cyklar
  I våra fastigheter får inte barnvagnar, barnvagnsinsatser eller cyklar finnas uppställda i trappuppgångar. De ska förvaras i cykel/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsakar kraftig rökutveckling med giftiga gaser, dessutom utgör de ett hinder vid utrymning.

 • Blinkande lysrör (ljuskälla)
  Blinkande lysrör (eller annan ljuskälla) är en vanlig orsak till brand. Vid fall där blinkande ljuskälla upptäcks, ska det omedelbart meddelas till serviceanmälan för åtgärd.

 • Gångar i källare- och vindsutrymmen
  Gångar i källare eller vind utgör utrymningsväg och får inte blockeras eller belamras med gods. Dörrar i utrymningsvägar får inte heller ställas upp.

 • Returpapper och grovsopor
  Returpapper, grovsopor och kartonger eller liknande får inte ställas i fastighetens allmänna utrymmen utan ska lämnas till återvinning.

 • Tobaksrökning
  Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.

 • Öppen eld
  Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.

Läs mer om hur du kan brandsäkra din bostad här!Vit liten brandsläckare på köksbänk

En liten brandsläckare som är nära till hands är en bra investering. Bild: Maria Strömberg