Balkong och uteplats

Din balkong och uteplats är en förlängning av lägenheten. Här ska både du och dina grannar kunna umgås och trivas. Så här bidrar du till ett trivsamt boende: 

Balkong

För att undvika olyckor ska blomlådorna sättas på insidan av balkongräcket. Tänk på att inte skaka mattor och kläder så att skräpet hamnar hos din granne. Var också uppmärksam när du vattnar blommor så att det inte rinner ner till grannen under. På grund av brandrisken är det enbart tillåtet att grilla med elgrill på balkongen.

Uteplats

Ebos standard för uteplats är en yta med betongplattor/trallgolv i direkt anslutning till lägenheten. Utöver det kan det finnas en trädgård/täppa med gräs, marktäckande perenner och buskar. Dessa är ofta inramade med häckar, buskar eller staket. Som hyresgäst har du, i enlighet med hyreskontraktet skyldighet att sköta din uteplats/trädgård/täppa på ett sätt så att det inte upplevs som misskötsel av omgivningen. Uteplatsen/trädgården ska ge ett välvårdat och prydligt intryck året om.  

Uteplatsen/trädgården får inte användas som förvaringsutrymme för kartonger, gamla möbler, bildäck eller annat. Detta på grund av att det kan innebära brandfara, fukt och mögelproblem på fasaden samt att det även stör den allmänna trivseln.  

Partytält eller liknande får endast sättas upp vid enstaka tillfällen och ska tas ner inom en vecka efter användandet.  

Stora badpooler är inte tillåtna. Maxgränsen är 200 liter vatten. Poolkanten får inte vara högre än 20 cm och får endast stå på den mark som tillhör lägenheten. Ha uppsikt över den vattenfyllda poolen så att ingen olycka sker.  

Kol- och gasolgrill får endast användas i markplan. Placera grillen minst 6 m ut från väggen och så att röken inte besvärar grannen eller orsakar brandfara. Att umgås med vänner är trevligt men tänk på din omgivning och dina grannar så att du inte stör. 

Du som hyresgäst får ställa upp studsmatta på din uteplats eller den inhägnade tomten som tillhör din lägenhet, under förutsättningarna att du är själv fullt ansvarig, studsmattan är väl förankrad, du visar hänsyn så att dina grannar inte störs av lekutrustningen. Du måste se till att inga barn eller obehöriga obevakat kan använda den.

Staket och golv

Det är inte tillåtet att sätta upp nya staket, trallgolv eller mellanväggar utan skriftligt tillstånd från hyresvärden. Befintliga trallgolv ska oljas med vattenbaserad olja och får inte målas.

Odling

Odla gärna grönsaker, perenner och sommarblommor. Tänk bara på att odlingsbäddar ska göras enhetliga och se vårdade ut. Du får inte lägga upp jord mot plank eller husfasader. Lämna ca 30 cm med väldränerat material mot väggen eftersom jorden suger upp fukt som i sin tur kan skada väggar och virke. Du får gärna, på egen bekostnad, plantera mindre prydnadsträd och buskar, dvs. inga växter som växer sig höga med tiden. Inga växter, buskar eller träd är tillåtna mot husfasaderna. Hyresgästen står själv för trädgårdsredskap, samt material som matjord, täckbark, gräsfrön, olja m.m.

Häckar

Om det finns en häck runt din uteplats/trädgård får den inte tas bort eller avvika i höjd från övriga häckar på gården. Häckens höjd får ej vara högre än 1.2 m och om den är i en korsning eller utfart får den inte vara högre än 0.8 m. 

Trädgårdsavfall

Inget trädgårdsavfall får läggas i miljöhusen. Några bostadsområden är försedda med trädgårdscontainers, där man kan slänga trädgårdsavfall. I övrigt ansvarar du som hyresgäst för att transportera avfallet till kommunens respektive återvinningscentraler.  

Misskötsel av uteplats

Vid misskötsel av uteplats kommer Eslövs Bostads AB att anlita en entreprenör som åtgärdar uteplatsen. Kostnaden får du som hyresgäst stå för. När du flyttar från lägenheten besiktigar vi även uteplatsen. Har du gjort förändringar, kan du bli tvungen att återställa dem innan nästa hyresgäst flyttar in. 

Om du behöver tips och råd i frågor som rör din uteplats/trädgård, kontakta Ebos chef för fastighetsskötsel via info@ebo.se eller tel. 0413- 59 94 00. 

 

Takterrass på Norregatan i fastigheten Slaktaren
I kvarteret Slaktaren har vi lägenheter med takterrass. Bild: Sebastian Ekberg