Affärsplan

Eslövs Bostads AB är en viktig del av Eslövs kommuns bostadsmarknad. Som allmännyttigt bostadsbolag har vi ett brett uppdrag; skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden, skapa nya bostäder och underhålla befintliga och bidra till en positiv utveckling av hela kommunen.

Denna affärsplan är framtagen genom medverkan av ägare, styrelse, bolagsledning, bolagets personal och hyresgästerna. Allt för att få så brett perspektiv som möjligt på utmaningarna vi står inför och de förväntningar som finns på bolaget

Klicka på bilden för att läsa Affärsplanen!