Årsredovisning

Bildtext saknas

Som fastighetsägare och allmännyttig aktör har vi ett otroligt spännande och viktigt uppdrag där ingen dag är den andra lik.

Vi arbetar med och i människors hem för att de ska vara trivsamma och trygga. Vi arbetar för att nya hem ska skapas, inte bara i Eslöv stad utan också i kommunens byar. Vi arbetar för att Eslövs kommun ska vara en plats där folk vill leva och bo. Kortsiktigt arbetar vi för att saker ska fungera och för att våra hyresgäster ska ha friska hem att bo i. Långsiktigt arbetar vi för att samhället ska fungera även när vi inte finns kvar och för att det ska finnas bra hus och en miljö som även våra barn kan leva i.

Läs Årsboken för 2022
Läs Årsredovisningen för 2022

 

 

Framsida på årsbok för 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information

Årsredovisning 2020