Årsredovisning

Bildtext saknas

Som fastighetsägare och allmännyttig aktör har vi ett otroligt spännande och viktigt uppdrag där ingen dag är den andra lik.

Vi arbetar med och i människors hem för att de ska vara trivsamma och trygga. Vi arbetar för att nya hem ska skapas, inte bara i Eslöv stad utan också i kommunens byar. Vi arbetar för att Eslövs kommun ska vara en plats där folk vill leva och bo. Kortsiktigt arbetar vi för att saker ska fungera och för att våra hyresgäster ska ha friska hem att bo i. Långsiktigt arbetar vi för att samhället ska fungera även när vi inte finns kvar och för att det ska finnas bra hus och en miljö som även våra barn kan leva i.

Klicka på bilden för att läsa Eslövs Bostads AB:s årsbok för 2023.

Här hittar du vår årsredovisning i siffror för 2023