När du flyttar in

Tillgång till lägenheten

Första vardagen i en månad räknas som inflyttningsdag. Du har tillträde till din lägenhet från kl.13:00 denna dag. Om den 1:e infaller en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton flyttar du in nästkommande vardag.

Hämta nycklar

Nyckelutlämning sker på Ebos huvudkontor kl.13:00 på inflyttningsdagen, eller på plats i lägenheten beroende på vad du har avtalat med kundvärdarna. När du hämtar dina nycklar ska du visa upp: hyresavtal, giltig legitimation, kvitto på att första hyran är betald och papper på att du har tecknat en hemförsäkring. 

Grindnyckel vid inflyttning

Vid lån av grindnyckel för att köra in på bostadsområdet tar vi ut en depositionsavgift på 500 kr som betalas i receptionen (vi tar både Swish och kontanter). Nyckeln hämtas på vårt huvudkontor och återlämnas senast efter två veckor under ordinarie öppettider. För nycklar som inte återlämnas inom angiven tid tar vi ut en avgift på 600 kr/påbörjad vecka.

Betala hyran

Innan inflyttning ska hyra för kommande månad vara betald. Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen i månaden. Med autogiro vet du att hyran alltid betalas i tid. Du kan också anmäla dig för e-faktura via din internetbank, det är möjligt först från och med din andra månad som hyresgäst.

Hemförsäkring

Genom Ebo kan du teckna hemförsäkring hos Länsförsäkringar till ett förmånligt pris. Försäkringen betalar du enkelt månadsvis via din hyresavi. Som hyresgäst hos Ebo måste du ha en giltig hemförsäkring. I händelse av brand, inbrott eller vattenskada ersätter inte hyresvärden dig för eventuella privata skador. Om du som hyresgäst har orsakat skadorna kan du bli skyldig att betala för återställning av både lägenhet och fastighet. En hemförsäkring förhindrar att du blir skyldig stora belopp för skadorna, samtidigt som du får ersättning för skadade ägodelar.
Läs mer om hemförsäkring hos Länsförsäkringar


Besiktningsanmärkningar

Om du upptäcker onormalt slitage eller fel som inte finns med i besiktningsprotokollet, är det viktigt att du meddelar oss via serviceanmälan, senast åtta dagar efter inflyttningsdagen. Det här ska du göra för att förhindra att du senare blir ansvarig för felen.


Garage eller parkering

För parkering, garage eller laddplats kontakta Securitas Parkeringskundtjänst på tel. 010 – 470 10 57.
Läs mer eller ansök om parkering/garage/laddtillstånd hos Securitas

Elabonnemang

Eslövs Bostads AB anmäler till nätleverantören att du/ni har flyttat in. Efter inflyttning kan du sedan själv förhandla ditt elavtal och välja elleverantör. Glöm inte att säga upp ditt tidigare avtal innan du flyttar.


Hyresgästens ansvar

Som hyresgäst har du ansvar för att sköta om din lägenhet. Du behöver inte betala för fel eller brister som beror på normalt slitage eller ålder. Däremot för överslitage eller skadegörelse i lägenheten. Du kan också bli skyldig att betala om du inte anmält ett fel som leder till större skada.

 

Klicka på bilden för att läsa vår inflyttningsinformation

Framsida på inflyttningsfolder .