Frågor och svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

Ebos lägenheter söker du genom att registrera dig på Boplats Syd. Du betalar en kostnad på 300 kr/år för att stå i kö på Boplats Syd.

Parkering och garage söker du hos Securitas. De tecknar kontrakt, tar emot uppsägningar, aviserar avgifter, sköter parkeringsövervakning och åtgärder. Kontakta Securitas: parkering@securitas.se eller tel. 010-470 10 57 telefontid helgfria tisdagar kl. 9-11 och kl. 13-15.

Gå direkt till Securitas

Extra förråd kan du söka under Mina Sidor. Om du inte har tillgång till dator kan du ringa våra kundvärdar så hjälper de dig att registrera din ansökan. Kundvärdarna har telefontid vardagar 08.00-10.00.

Om ni inte har gjort upp om nyckelöverlämning i lägenheten lämnas nycklar ut i receptionen på vårt huvudkontor på Repslagaregatan 2 i Eslöv. Nycklar kan hämtas från kl.13.00 den första vardagen i månaden. För att kunna kvittera ut nycklarna behöver du visa upp legitimation och kvitto på betalning av första hyresavin. Du ska också ha ett intyg på att du har tecknat en hemförsäkring för bostaden.

Grindnycklar finns att hämta i receptionen på vårt huvudkontor på Repslagaregatan 2 under våra öppettider. Tänk på att det tillkommer en depositionsavgift på 500 kr vid hämtning av grindnyckel. Avgiften kan du betala kontant eller via Swish. Du kan ha utkvitterad nyckel i två veckor från utkvitterat datum. För nycklar som inte lämnats i tid tar Ebo ut en avgift på 1500 kr.

Om det inträffar en vardag mellan kl. 07.00-15.00 kan du kontakta serviceanmälan så hjälper vi dig. Vi reserverar oss för att kontoret vissa dagar kan vara obemannat p.g.a. utbildning eller liknande. Övrig tid och på helger ska du själv kontakta och bekosta låssmed. Tänk på att låssmeder kräver legitimation och bevis på att du är lägenhetsinnehavaren. Har du fått hjälp av låssmed ska du informera Ebo om det inträffade via serviceanmälan.

Via vår växel kan du kontakta personen som utfört besiktningen, namnet hittar du på första sidan av protokollet som du fick i samband med inflyttningen.

Kontakta våra kundvärdar för att beställa extra nycklar eller ändra namn i porttelefon, postbox eller tidningshållare. De har telefontid vardagar kl. 08-10.

Vid problem med bredband ska du kontakta din tjänsteleverantör. Ebo kontaktar du enbart om det rör sig om trasiga vägguttag eller liknande.

Ta kontakt med Telia på tel. 90 200

Ta kontakt med Telia på tel. 90 200

Det är du som hyresgäst som ansvarar för att byta lysrör där det finns, glödlampor i plafonder, lampor i spis, kylskåp och badrumsskåp. Börjar lysröret i badrummet eller köket blinka är det dags att byta till ett nytt. Ett lysrör håller i ungefär tre år och ett blinkande lysrör innebär en ökad brandrisk, så byt det så fort du har möjlighet.

Skruva loss det gamla lysröret och ta med det när du ska köpa nytt. Skruva också loss glimtändaren som sitter intill. Glimtändaren ser ut som en liten propp och den behövs för att lysröret ska tändas. Byt både lysrör och glimtändare samtidigt. Stäng av strömmen till lampan innan du tar bort lysrör och glimtändare och tänk på att vrida lysröret försiktigt eftersom det är ganska skört.

Du ska själv rensa undan i både golvbrunn och tvättställ. Om du gör det med jämna mellanrum kan du undvika större stopp. Om du har rensat själv men det ändå är stopp ska du kontakta serviceanmälan så hjälper vi dig.

Persienner ingår inte som standard enligt hyresavtal, men ofta sitter persienner kvar i lägenheten sedan tidigare. Byte eller lagning av persienner bekostas därför av hyresgästen själv. Vi har några få nya fastigheter där persienner ingår i lägenheten, men även här är det hyresgästens ansvar att stå för eventuella reparationer.

När sommaren går över i höst kan det kännas lite kallt inomhus. Inomhustemperaturen styrs numera av utomhustemperaturen och vid hastiga väderomslag hinner inte systemen med att kompensera. Här är saker du kan göra för att få så bra inomhustemperatur som möjligt.

  • Kontrollera att friskluftsventilerna är öppna, rengjorda och inställda i normalläge
  • Kontrollera att termostaten på elementen är påslagen
  • Täck inte elementen med tunga gardiner
  • Ställ inte stora möbler framför elementen
  • Vädra snabbt med tvärdrag några minuter
  • Undvik att ha fönster på glänt hela dagen

Du kan ta del av din lägenhetsstatus om du loggar in på Mina sidor eller kontaktar kundvärdarna. Det är också till kundvärdarna du ska vända dig med dina önskemål. På Mina sidor under "Butik" kan du se våra alternativ för HLU och tillval, beställningar görs med Bank-ID.

Kontakta en kundvärd om du vill beställa tillval. Vi börjar med att utreda vilka tillval som är möjliga att få i din bostad. Av byggtekniska skäl kan vi inte erbjuda samtliga tillval i alla lägenheter. När vi vet vilka tillval som fungerar i din bostad skickar vi ett tillvalsavtal till dig för signering. Efter att du har signerat avtalet och returnerat det till oss kan vi göra en beställning. Hur lång tid det tar beror helt på hur marknaden ser ut, vissa saker kan vi få fram snabbt medan annat kan innebära vissa väntetider. Under pandemin har vi haft mycket långa leveranstider på det mesta av våra tillval. Hyreshöjningen läggs på först efter att installationen är genomförd.

Det är du som hyresgäst som ansvarar för skötseln av din uteplats och eventuell tillhörande trädgård. Vi vill att våra områden och kvarter ska vara trivsamma för både hyresgäster och besökare. För allas trevnad ska därför gräs och häckar klippas. Hyresgästerna ska klippa gräset inom den egna trädgården och insidan av häckar. Höjden och utsidan på häckar mot gång/väg klipps av Ebos personal. Uteplatsen får inte användas som upplag för sopor eller saker som ska kastas. Ebo har för närvarande ingen tjänst där vi kan erbjuda skötsel av uteplats, men det finns andra entreprenörer i kommunen att anlita om du behöver hjälp med din uteplats.

Alla Ebos lägenheter söker man genom att registrera sig på Boplats Syd. Registreringen kostar 300 kr/år och ger möjlighet att söka samtliga lägenheter inom Boplats Syd. Ebo har även lägenheter och boenden för särskilda behov men dessa ansöker man till genom Eslövs kommun.

Om du är registrerad på Mina Sidor kan du logga in där för att se, ladda ned hyresavin (PDF) med alla uppgifter, inklusive ocr-nummer, som du behöver för att kunna betala. Du kan även kontakta oss på info@ebo.se eller ringa vår växel på tel. 0413-59 94 00.

Du kan välja mellan följande alternativ när du ska betala hyran:

  • Autogiro: kontakta oss för utskick av blankett
  • E-faktura: ansök via din internetbank
  • Swish: nr 123 166 7419, skriv ditt objektnummer i meddelanderaden
  • Betala utifrån avin som skickas med post eller e-post

Om du inte betalar din hyra i tid, får du ett inkassokrav efter ett par dagar. Dessutom tillkommer en avgift på 180 kr och dröjsmålsränta. Efter att ärendet överlämnats till inkassoföretaget Intrum, kommer du att hänvisas direkt dit med eventuella frågor. Om du fortfarande inte har betalat går ärendet till slut vidare för avhysning och betalningsföreläggande. Även vid upprepade förseningar riskerar du att förlora din hyresrätt.

Boplats Syd kan du registrera dig för nyhetsbrev till vår planerade nyproduktion, du anger enbart din mejladress. Om du vill anmäla intresse till något projekt och samtidigt ställa dig i kö behöver du registrera dig på Boplats Syd och betala deras köavgift på 300 kr/år.

Uppsägningstiden styrs av hyreslagen och den är tre kalendermånader, oavsett om man flyttar inom Ebo eller till en ny fastighetsägare. Vid dödsfall däremot är uppsägningstiden en kalendermånad.

Om en part vill säga upp avtalet innebär det att avtalet upphör. Om ena parten vill behålla lägenheten undersöker vi om personen i fråga har tillräckligt lång boendetid och ekonomiska förutsättningar för att få ett eget avtal på bostaden. I den här frågan kan svaren skilja mycket från fall till fall, kontakta en kundvärd för att få svar på hur det förhåller sig i just ditt fall.

En uppsägning måste ske skriftligen, lättast gör du det genom att fylla i blanketten på baksidan av hyresavtalet. Du kan också kontakta kundvärdarna om du saknar ett exemplar av hyresavtalet eller behöver hjälp med att säga upp ett avtal.

Det beror på vilken relation du har haft med kontraktsinnehavaren och hur länge du har bott i lägenheten. I den här frågan kan svaren skilja mycket från fall till fall, kontakta en kundvärd för att få svar på hur det förhåller sig i just ditt fall.

Du kan säga upp ditt hyresavtal genom att logga in på Mina sidor, välj ”Säga upp hyresavtal” i listan under din kontraktsdialog/ruta. Kontrollera noga att din e-postadress stämmer då du får en uppsägningsblankett i din e-post (tänk på att titta i din skräppost om du inte får blanketten). Blanketten öppnar du och signerar med ditt Bank ID för att fullfölja uppsägningen.

Senast två veckor före hyresavtalets slutdatum ska du kontakta fastighetsskötaren för ditt bostadsområde och göra upp om en tid då hon/han kan komma och besiktiga lägenheten.