Källsortering

I alla våra hus finns möjlighet att källsortera hushållsavfall. Större avfall som inte är förpackningar ska lämnas på kommunens återvinningsstationer, se nedan.

METALLFÖRPACKNINGAR
Sprayburkar är tomma när de inte ger ifrån sig något ljud när knappen
trycks in. Då kan du lägga dem i metallförpackningar. Annars ska du lämna in
flaskorna som farligt avfall.

TIDNINGAR
Lämna plastomslaget runt tidningar och reklam som plastförpackning.
Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver inte tas bort. De avskiljs med
magneter och skickas till metallåtervinning.

LJUSKÄLLOR
Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver, en av de farligaste
gifterna som finns. Så var försiktig så lamporna inte går sönder. Då undviker
vi att kvicksilver sprids i onödan.

BATTERIER
De flesta saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri – även om
det inte syns. Lägg dem tillsammans med dina sladdrivna apparater i
småelektronik. Om du inte kan lämna dem för återanvändning förstås.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Glöm inte att skruva av möjliga plastkorkar innan du slänger mjölkpaket.
Korken trivs bättre bland plastförpackningar. Plastringen som blir kvar tar vi
hand om senare i återvinningsprocessen.

PLASTFÖRPACKNINGAR
Är påsen gjord av plast eller metall? Testa att knyckla ihop den. Vecklar den ut
sig igen sorterar du den som plastförpackning, behåller den sin form lägger du den bland metallförpackningar.

MATAVFALL
Ha hellre för lite än för mycket matavfall i påsen. Och fyll aldrig så mycket att
den blir svår att stänga. Då blir det lättare att hantera påsen både för dig och
för oss.

FÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR
Kom ihåg att lägga skruvkorken bland metallförpackningar och skilj på färgat
och ofärgat glas.

OFÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR
Visste du att man avskiljer flaskhalsarna på glasförpackningarna? På så sätt återvinns metallringen från skruvkorken också.

RESTAVFALL
Ibland hamnar saker fel av misstag. Det som går att återvinna ur restavfallet
sorteras bort och det som återstår blir bränsle i särskilda anläggningar för
energiåtervinning. Det ger både värme och el.

Möbler, leksaker, grovsopor och farligt avfall

Allt detta ska slängas på kommunens återvinningsstationer. Du hittar dem här:
 
Återvinningsstationer i Eslövs kommun:
Åkerivägen 3 i Eslöv
Bruksgatan i Marieholm
Löparegatan i Löberöd
Rönneholm i Stehag

 

 

  Återvinning metallförpackningar   Återvinning tidningar
       
  Återviining ljuskällor   Återvinning batterier
       
  Återviining pappersförpackningar   Återvinning plastförpackningar
       
  Återvinning matavfall   Återvinning färgade glasförpackningar
       
  Återviining ofärgade glasförpackningar   Återvinning restavfall