Andrahandsuthyrning

Som hyresgäst hos oss har du möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand, om du har särskilt goda skäl. Det kan gälla tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Ansökan om andrahandsuthyrning ska först godkännas av Ebo. Andrahandsuthyrning som inte har godkänts av Ebo kan leda till omedelbar uppsägning av ditt hyresavtal.

Ansökningsblankett för andrahanduthyrning kan hämtas på vårt kontor på repslagaregatan 2 i Eslöv. Du kan också ladda ner avtal och blanketter här: Fastighetsägarna. (Ansökan om andrahandsuthyrning, 76)
Glöm inte att bifoga eventuella intyg eller dokumentation där anledningen till andrahandsuthyrningen anges.


Villkor för andrahandsuthyrning

  • Andrahandsuthyrning godkänns enbart vid särskilt goda skäl. Normalt godkänner vi andrahandsuthyrning på max ett år.
  • Vid andrahandsuthyrning vid utlandsvistelse måste en person med fullmakt utses. Fullmakten ska bifogas ansökan.
  • Vid andrahandsuthyrning uppstår det inget hyresförhållande mellan Ebo och andrahandshyresgästen. Allt ansvar ligger hos kontraktsinnehavaren för att hyran betalas i tid, att ingen åverkan görs på bostaden och att inga störningar uppstår.
  • Andrahandsuthyrning utan godkännande av Ebo kan leda till uppsägning av hyresavtal med omedelbar verkan.
  • Om ansökan godkänns ska kontraktsinnehavaren teckna ett juridiskt godkänt avtal med andrahandshyresgästen. En kopia på avtalet ska skickas till Eslövs Bostads AB. Denna typ av avtal finns att köpa på webben eller i bokhandeln.
  • Senast en månad innan andrahandsuthyrningen upphör ska kontraktsinnehavaren meddela Ebo om bostaden ska återgå till kontraktsinnehavaren eller sägas upp.  Observera att kontraktsinnehavaren har tre månaders uppsägning.
  • För den som hyrt en bostad i andra hand hos oss innebär det inget företräde eller rätt till ett förstahandskontrakt hos Eslövs Bostads AB.