Andrahandsuthyrning

Som hyresgäst hos oss har du möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand om det finns särskilt goda skäl för detta. Exempel på sådana skäl är till exempel att du har fått ett tillfälligt jobb utomlands eller vid studier på annan ort under en tidsbestämd period.

För att få hyra ut i andrahand måste en ansökan om andrahandsuthyrning fyllas i innan uthyrning sker.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning

Om andrahandsuthyrning sker innan vi hunnit godkänna den, eller helt utan vår kännedom, kan det leda till uppsägning av ditt hyresavtal. Glöm inte att till din ansökan bifoga eventuella intyg eller övrig dokumentation där anledningen till andrahandsuthyrningen anges.

Villkor för andrahandsuthyrning

  • Andrahandsuthyrning godkänns enbart om det finns särskilt goda skäl till detta. Normalt godkänner vi en andrahandsuthyrning på max ett år.
  • Vid andrahandsuthyrning på grund av utlandsvistelse måste en person med fullmakt utses. Denna fullmakt ska bifogas ansökan.
  • Vid en andrahandsuthyrning uppstår det inget hyresförhållande mellan oss och andrahandshyresgästen. Allt ansvar ligger hos kontraktsinnehavaren. Det innebär att kontraktsinnehavaren har fullt ansvar för bland annat att hyran betalas i tid, att ingen åverkan görs på bostaden och att inga störningar uppstår.
  • Om andrahandsuthyrning sker utan godkännande av oss kan alla hyresavtal sägas upp med omedelbar verkan.
  • Om ansökan godkänns ska kontraktsinnehavaren teckna ett juridiskt godkänt avtal med andrahandshyresgästen. En kopia av detta avtal ska snarast möjligt därefter skickas till Eslövs Bostads AB. Denna typ av avtal finns att köpa på webben eller i bokhandeln.
  • Senast en månad innan andrahandsuthyrningen upphör ska kontraktsinnehavaren kontakta oss och meddela om fortsatt boende i bostaden kommer att ske eller om uppsägning ska göras. Observera att kontraktsinnehavaren har tre månaders uppsägning.
  • För den som hyrt en bostad i andra hand hos oss innebär det inget företräde eller rätt till ett förstahandskontrakt hos Eslövs Bostads AB.