Klart med hyreshöjningen

Staplar med mynt och ett litet hus i trä

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen om årets hyreshöjning har dragit ut på tiden, men vi har nu nått ett beslut. Precis som alla andra har också Ebo haft stora kostnadsökningar för el, värme, vatten, avfallshantering och inte minst material till underhåll av fastigheterna. För att täcka våra faktiska kostnadsökningar skulle vi ha behövt höja hyrorna med så mycket som 15-20 % det här året. Samtidigt som vi vill måna om våra hyresgäster måste vi också ta ansvar för bolagets ekonomi.

Höjning
Snitthöjningen för 2023 blir 4,53 %. Det blir en individuell höjning och var och en kommer därför att meddelas den exakta summan per brev inom de närmaste veckorna. Höjningen gäller från den 1 mars, vilket innebär att det blir en månads retroaktiv höjning som läggs på hyran för april månad.

  • För varmhyror blir höjningen i spannet 3,75 - 5,75 %
  • Kallhyror höjs med 2,25 - 3,25 %


Justeringar
Sedan några år tillbaka arbetar vi med den så kallade Eslövsmodellen, där vi justerar lägenheternas hyror efter läge, fastighetens standard och lägenhetens standard. Vissa lägenheters hyra ligger redan i fas medan andra behöver ytterligare justeringar fram tills att hyran matchar modellen. Justeringen är en stegvis process som genomförs i förhandlingar och kommer att pågå under flera år.