Ebo stödjer Nattvandrarna

Kväll i ett bostadsområde med tända gatlyktor.

Många upplever att Eslöv har blivit så otryggt och stökigt att man inte vill gå ut på kvällarna. Det är en utveckling som vi gemensamt måste jobba för att vända. Som kommunens största fastighetsägare stödjer vi olika initiativ som verkar för att öka tryggheten i kommunen.

Nattvandrarna är en organisation som bedriver ideell verksamhet med frivilliga insatser och personligt engagemang. Som företag kan vi bidra med att sponsra verksamheten, så att volontärer kan få utbildning, försäkring och det material som behövs. Som privatperson kan du bidra genom att engagera dig och bli en nattvandrare i Eslöv.

Läs mer här om du vill veta hur du kan engagera dig och bli en nattvandrare i Eslöv!

Diplom med ett tack från nattvandrarna