Fler laddare är på plats för våra hyresgäster

Ebos laddplatser för elbil i kvarteret Gjutaren i centrala Eslöv.

Vi fortsätter att montera laddstolpar för elbil hos våra hyresgäster och deras besökande. Under året har vi installarerat fyra laddplatser på Rudolf Jonassons väg på Sallerup, fyra på Batsugatan bakom Systembolaget och Handelsbanken, fyra platser på Sockenvägen på Sallerup, fyra platser på Rönneberga och senaste tillskottet är två platser på Hästgatan. 

Sammanlagt har Ebo planerat för 50 laddplatser som ska installeras inom Eslöv, Marieholm och Löberöd under 2024. Platserna är i första hand avsedda för våra hyresgäster, men även besökande har möjlighet att använda platserna, men då till en något högre laddtaxa. 

Områden som står på tur är: Tröskevägen, Östergatan, Gårdsåkra, Rönneberga, Kvarteret Valpen, Marieholm och Löberöd. 

Läs mer här om Ebos parkeringar och garage och var du vänder dig för att ansöka om parkeringsplats.


Ebos laddplatser för elbil i kvarteret Gjutaren i centrala Eslöv.
På Bastugatan i Eslövs centrum har Ebo installerat fyra laddplatser. Bild: Maria Strömberg