Individuell vatten- & värmemätning (IMD)

I en del av våra lägenheter görs individuell vatten- & värmemätning (IMD) vilket är ett system som mäter och debiterar värme, kall- och varmvatten eller delar av detta. Systemet möjliggör att du som hyresgäst endast betalar för din faktiska förbrukning.

På våra fastighetssidor kan du läsa mer om vilket system som används i respektive fastighet. 

Mer information om detta fås också i samband med att du flyttar in i din lägenhet.

Individuell mätning av varm och/eller kallvattenförbrukning

Individuell mätning av varm och kallvatten innebär att användningen av varm och kallvatten mäts i varje lägenhet. Varje lägenhetsinnehavare betalar på så sätt för sin faktiska förbrukning. Vid en låg förbrukning bidrar systemet på så sätt till minskad energianvändning vilket ger positiva effekter för miljö och klimat samt en sänkt boendekostnad.

Vill du veta mer kontaktar du en av våra kundvärdar.