Klart med hyreshöjningen för 2024

Staplar med mynt och ett litet hus i trä

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen om årets hyreshöjning är nu klara. Även under 2023 har Ebo drabbats av kostnadsökningar för el, värme, vatten, avfallshantering och material till underhåll av fastigheterna. För att täcka våra faktiska kostnadsökningar skulle vi ha behövt höja hyrorna avsevärt mer. Men vi månar om våra hyresgäster samtidigt som vi också måste ta ansvar för bolagets ekonomi.

Höjning för 2024

Höjningen för 2024 blir individuell, i ett spann mellan 3,5% och 5,5%, vilket ger en snitthöjning på 4,95%. Var och en kommer att meddelas den exakta summan per brev inom de närmaste veckorna. Höjningen gäller från den 1 januari 2024, vilket innebär att det blir en månads retroaktiv höjning som läggs på hyran för februari månad.

Vad styr den individuella höjningen?

Sedan några år tillbaka arbetar vi med den så kallade Eslövsmodellen, där vi justerar lägenheternas hyror efter läge, fastighetens standard och lägenhetens standard. Vissa lägenheters hyra ligger redan i fas medan andra behöver ytterligare justeringar fram tills att hyran matchar modellen. Justeringen är en stegvis process som genomförs i förhandlingar med Hyresgästföreningen och kommer att pågå under flera år.

Staplar med mynt och ett litet hus i trä
Bild: Pixabay