Nu skapar vi laddplatser för våra hyresgäster

Man som sätter i laddkabel i en laddstation.

Eslövs Bostads AB lanserar nu andra fasen i arbetet med att utveckla mobilitetslösningar för hyresgästerna. I första fasen ingick att erbjuda laddboxar till elbil som tillval där det är tekniskt möjligt. Nu handlar det om att installera laddplatser på våra områdesparkeringar. Först ut är 179 hushåll på Nya Sallerup i västra Eslöv.

- Vi har installerat 6 laddplatser på området och vi håller just nu på att installera laddplatser på flera andra områden, Hästgatan, Rönnebergas lilla parkering, Gamla Sallerup vid Sockenvägen, Tröskevägen och Östergatan 8. Platserna är primärt till för våra hyresgäster, som har möjlighet till en förmånligare taxa via laddtillstånd, men platserna kan nyttjas av alla via Parksters app, säger verksamhetsutvecklare Robert Johansen som utvecklat Ebos mobilitetslösningar.

Under 2024 kommer Ebo att ha färdigställt 50 laddplatser till hyresgästerna, varav 30 ska stå färdiga redan i slutet av mars. Till att börja med görs installationer inom Eslöv, men även Marieholm och Löberöd kommer att få laddplatser. Fordonsladdarna har en nominell effekt om 11 kW, vilket motsvarar cirka 5 mils laddning per timme.

Fler mobilitetslösningar på sikt

Fas tre för mobiltetslösningarna är att utveckla fler fordonspooler. Ebo har idag en bilpool med två elbilar till förfogande för samtliga hyresgäster, som används även av Ebos personal i vårt arbete. 

- För att skapa bra fordonspooler på rätt platser behöver vi kartlägga många variabler så att poolerna verkligen fyller en funktion och motsvarar hyresgästernas faktiska behov. Fordonspooler är vanligast i storstäder och konceptet behöver anpassas efter den mindre stadens villkor. Vi ser inte enbart bilar i de här poolerna utan även cyklar och andra eldrivna fordon. Det är ett pågående arbete och vi räknar inte med att ha det klart under 2024, säger Robert Johansen.


Man som sätter i laddkabel i en laddstation. Bild: Zaptec, Studio Hjelm