På gång på Rönneberga

Hus på Rönneberga i sommargrönska

Hus på Rönneberga i sommargrönska

2024-03-11

Ebo har med hjälp av Reliningsteknik relinat om invändigt i alla våra hus på Rönneberga. Nu återstår bara att åtgärda besiktningsanmärkningar, och då kan Reliningsteknik behöva komma in hos några av er en kortare stund. Ni kommer då bli kontaktade av Reliningsteknik.

För att ytterligare stärka avloppen kommer vi nu tillsammans med Reliningsteknik fortsätta relina spillvatten-avloppen som ligger under marken i området. Det beräknas pågå från slutet av april till slutet av september. Ni kommer kunna använda avloppen som vanligt under tiden.

Vi vill passa på att tacka för ert tålamod och samarbete under projektet!

 


2023-03-02

Hur länge behöver vi vara inne i lägenheten? 
Det beror på hur avloppsstammarna ligger. I vissa fall räcker det med en vecka, i andra fall behövs det två veckor. Det innebär att du som hyresgäst kan bli av med vatten och avlopp i köket under en vecka först, för att nästa vecka bli av med vatten och avlopp i badrummet. För de flesta handlar det om en vecka då man är utan vatten och avlopp i både kök och badrum samtidigt. 

Utöver detta måste entreprenören få tillgång till lägenheten under en dag för att slutföra arbetet. Entreprenören meddelar när de behöver åtkomst.


2022-11-18

Den nya sopstationen på stora parkeringen är snart färdig att tas i bruk. Vi väntar just nu på kommunens besiktning innan vi kan öppna den. Vi hänvisar tills vidare till miljöhuset inne på området. 

nytt sophanteringssystem på Rönneberga


2022-11-08

Nu kan du se tiderna för när samtliga hus är planerade att åtgärdas, se nedan. 


2022-10-13

Den 17 oktober påbörjas arbetet med relining i Ebos hus på Rönneberga. Det är 15 hus som ska åtgärdas och varje lägenhet tar en eller två veckor att åtgärda. Varje hus kommer att ta ungefär en månad att färdigställa. Det innebär att husen som ligger längst ner i listan kommer åtgärdas om drygt ett år. Reliningsteknik kommer att informera de boende när de behöver tillgång till lägenheterna.

Eftersom det kan bli förseningar och ändringar under arbetets gång kan vi inte på förhand ge ett exakt datum för när varje hus ska åtgärdas, men i listan nedan ser du när varje hus är planerat att åtgärdas. Vi måste dock vara beredda på att entreprenören kan behöva ändra tiderna. 

ARBETSORDNING:
1. Rönnebergavägen 6A-C: påbörjas 17 oktober
2. Rönnebergavägen 8A-C:  november/december 2022
3. Rönnebergavägen 10A-C: januari/februari 2023
4. Rönnebergavägen 12A-C: februari/mars 2023
5. Rönnebergavägen 18A-C: mars/april 2023
6. Rönnebergavägen 14A-C: april/maj 2023
7. Rönnebergavägen 20A-C: maj/juni 2023
8. Rönnebergavägen 16A-C: maj/juni 2023
9. Rönnebergavägen 22A-C: juni och augusti 2023
10. Rönnebergavägen 24A-C: augusti/september 2023
11. Rönnebergavägen 26A-C: september/oktober 2023
12. Rönnebergavägen 28A-C: oktober/november 2023
13. Rönnebergavägen 30A-C: november/december 2023
14. Rönnebergavägen 32A-C: januari/februari 2024
15. Rönnebergavägen 34A-C: februari/mars 2024

Information

Hösten 2022 påbörjade vi renovering av avloppsstammarna på Rönneberga. Arbetet kommer att pågå fram till våren 2024. Entreprenör för arbetet är Reliningsteknik

Projektledare Ebo

Fredrik Mårtensson
fredrik.martensson@ebo.se

Maria Andersson

Förvaltare Ebo

Maria Andersson
maria.andersson@ebo.se