På trygghetsvandring i Marieholm

Ebo var tillsammans med kommunen, polisen och stiftelsen Tryggare Sverige med på trygghetsvandring

Trygghetsfrågorna är alltid högt på Ebos dagordning och vi försöker kontinuerligt att identifiera vad vi kan göra för att bidra till tryggare bostadsområden och ett tryggare Eslöv.

Ebo arbetar sedan 2023 med platssamverkan, i regi av Stiftelsen Tryggare Sverige och tillsammans med Polisen, Eslövs kommun och andra fastighetsägare. Med samarbete kring trygghetsfrågorna får vi bättre förutsättningar att skapa ett tryggare Eslöv.

– Vi var med på trygghetsvandringen i Marieholm som kommunen anordnade, där invånarna fick möjlighet att visa platser som man upplever som otrygga. I samarbete med de andra aktörerna i Platssamverkan har vi även gjort flera trygghetsvandringar på olika platser i Eslövs centrum. Stiftelsen Tryggare Sverige hjälper oss att identifiera platser som kan förbättras och vilka åtgärder vi bör ta till. I deras regi har vi också trygghetsbesiktigat några av våra fastigheter, ett arbete som är planerat att fortsätta löpande, säger Torbjörn Lavesson som är bosocial utvecklare på Ebo.

Ebo var tillsammans med kommunen, polisen och stiftelsen Tryggare Sverige med på trygghetsvandring i Marieholm. Trygghetsvandring i Marieholm. Bild: Maria Strömberg