Påsklovsaktivitet på Gårdsåkra

Spelrobot för pingis

På onsdagen i påsklovsveckan bjöd Ebo in EAI Bordtennis till Gårdsåkra. Här fick påsklovslediga barn och unga prova på att spela pingis både med varandra och med elitspelare från EAI, något som var mycket uppskattat. Ett annat spännande inslag var spelroboten som snabbt och effektivt kastar ur sig bollar utan att man behöver ha en motspelare. 

Sedan flera år tillbaka samarbetar EAI Bordtennis och Ebo kring projektet Tillsammans för framtiden som vänder sig till yngre elever på Fridasroskolan, Norrevångsskolan och Sallerupsskolan. Med bordtennisen som verktyg tränar eleverna sin förmåga att samarbeta och hjälpa varandra, samtidigt som de utvecklas både fysiskt och mentalt och ökar sitt allmänna välbefinnande. I projektet ingår ungefär 30 elever i varje skola som alla får besök av EAI var tredje vecka.

Pingis på Gårdsåkra
Att få prova på olika saker gör det lättare att hitta ett fritidsintresse som passar. Bild: Maria Strömberg