Sponsring och event

Flicka som åker skateboard i ramp

Fotograf: Emely Reider

Vi på Eslövs Bostads AB stöttar lokala initiativ som bidrar till en levande och attraktiv kommun. Tillsammans med ideella föreningar, kommun och näringsliv skapar vi förutsättningar för mångfald och mötesplatser samt en mer meningsfull vardag för Eslövs invånare.

Målsättningen med vår sponsring är att bidra till att Eslövsbor i allmänhet och våra hyresgäster i synnerhet ska få tillgång till meningsfulla aktiviteter och sysselsättning. Långsiktigt är vår förhoppning att detta ska leda till en tryggare boendemiljö, ett ökat umgänge samt att Eslöv är en attraktiv kommun att bo och verka i.

Projekt eller föreningar vi stöttar ska på något sätt bidra eller leva upp till följande:

  • En ökad känsla av trygghet och ett ökat umgänge.
  • Förbättra vardag eller lov för boenden i våra områden – gärna genom projekt för barn och unga.
  • Att göra Eslöv till en attraktiv kommun att bo och leva i för en mångfald av människor.
  • Verksamhetens värdegrund stämmer väl överens med Eslövs Bostads AB’s arbete för ökat mångfald, integration och trygghet.

Ansök om sponsring

Vi sponsrar i huvudsak icke-kommersiella föreningar och verksamheter vilka har en tydlig förankring i våra bostadsområden eller för våra hyresgäster. Sponsrad verksamhet ska i gengäld bidra med projekt eller aktivitet som uttryckligen skapar ett mervärde och kommer våra hyresgäster till godo.

Vi skriver endast avtal på ett år och kräver motprestation i förhållande till sponsringens storlek. Typ av engagemang och motprestation ska framgå av avtal och en tydlig uppföljning av resultat kommer krävas.

Vi beslutar om sponsring vid två tillfällen per år, den 1 mars samt den 1 september. Vi tar enbart emot förfrågningar via post och e-post, använd nedanstående blankett.

Ansökan om sponsring - blankett (pdf)

Övriga event och arrangemang

Tillsammans med kommun och näringsliv bidrar vi till en rad större arrangemang och projekt i kommunen, bland annat stadskärneföreningen som verkar för att skapa ett mer aktivt och attraktivt Eslöv att leva och verka i, fotbollsfesten på torget, Näringslivsdagarna – Därför:Eslöv samt en rad aktiviteter och arrangemang för unga under sommaren.

Ebodagar

Varje år arrangerar vi även event för våra boende. Dagar där vi samlar våra hyresgäster för roliga aktiviteter tillsammans med syfte att lära känna varandra och skapa en tryggare och starkare gemenskap.