Underhåll och renovering

bild på färgburkar

Om du som hyresgäst önskar måla eller göra andra underhållsarbeten i din lägenhet på egen bekostnad, får du gärna det. Observera dock att arbetet ska utföras på ett yrkesmässigt sätt och vi rekommenderar att du kontaktar din kundvärd innan arbetet utförs.

Inom rimliga gränser har du rätt att själv bestämma över val av tapet och färgsättning. Skulle inte det egna arbetet bli godkänt vid en eventuell utflyttning från lägenheten kan du som hyresgäst komma att bli återställningsskyldig.

Du har har också möjlighet att mot särskilt hyrestillägg beställa tillval som till exempel inglasad balkong, nya köksluckor, tvättmaskin med mera.

Läs mer om Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) och tillval.

Ditt ansvar som hyresgäst

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. Du behöver aldrig betala för fel eller brister som beror på normalt slitage eller ålder. Däremot måste du betala för överslitage eller skadegörelse i lägenheten. Du kan också bli skyldig att betala om du inte anmält ett fel eller någon brist som senare leder till en större skada. 

Tänk dig för innan du borrar hål för att sätta upp TV eller hyllor på väggarna. Det kan bli många hål på en liten yta, vilket kan anses som onormalt slitage. Du blir då ersättningsskyldig den dagen du flyttar.