Vi har flera lediga garage

Garage på Sallerup

För närvarande har vi ett antal lediga garage på flera av våra områden i Eslöv. Garagen är i första hand avsedda för Ebos hyresgäster men kan även hyras av andra. Med tanke på brandrisken får enbart bil eller motorcykel förvaras i garagen, tillsammans med en uppsättning däck. 

Just nu finns det lediga garage här:

  • Rönneberga
  • Kvarngatan
  • Gårdsåkra
  • Gamla Sallerup
  • Nya Sallerup

Är du intresserad av att hyra garage ska du kontakta Securitas, där får du också uppgifter om hyresavgiften.

Gå direkt till Securitas!


Garage på Sallerup Garage på Nya Sallerup. Bild: Maria Strömberg