Behovsprövade bostäder

Bostäder på äldreboende och gruppboende som är behovsprövade och hyrs ut efter individuell bedömning söker du hos Eslövs kommun. Även om Ebo är fastighetsägare står kommunen som hyresvärd.

Äldreboenden
Bostad med särskilt stöd och service

 

Konstert utomhus för hyresgäster på äldreboende

Under covid-pandemin bjöd vi på musik på våra äldreboenden. Bild: Daniel Pedersen