Specialbostäder

Vi på Eslövs Bostads AB har sedan många år haft förtroendet att förvalta kommunens specialbostäder. Fastigheterna omfattar bland annat 236 bostäder avsedda för äldre och 35 lägenheter i gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. Lägenheterna disponeras av Eslövs kommun som hyr ut de enskilda bostäderna efter individuell bedömning.