Erbjudande om visning och kontraktsskrivning

När anmälningstiden för en ledig lägenhet gått ut är det de tre till sex sökande med längst söktid, och som i övrigt uppfyller våra grundkrav, som blir kontaktade för visning. Detta sker normalt inom två dagar efter att anmälningstiden gått ut. Visningen äger därefter vanligtvis rum inom två till sju dagar.

Blir du inte erbjuden visning beror det på att det finns sökande med längre kötid än du.

Kontraktsskrivning

Huvudregeln är att det är den som har längst söktid och uppfyller våra övriga grundkrav är den som erbjuds den lediga lägenheten. Från huvudregeln finns undantag som innebär att vi förmedlar vissa lägenheter direkt till sökande som tillhör en prioriterad grupp med särskilda behov.

Tacka ja eller nej till lägenhetserbjudande

Om du blir erbjuden en lägenhet loggar du in på Mina sidor och där tackar du ja eller nej till den erbjudna lägenheten. Du kan även ringa våra kundvärdar på telefon 0413-59 94 00 vardagar mellan klockan 10:00 och 12:00 och lämna ditt besked.

Om du tackar ja till en lägenhet efter visning och får kontrakt på lägenheten men sedan ångrar dig innan kontraktet är skrivet blir du spärrad och dina poäng nollställs. Om du hör av dig så släpper vi din spärr men dina poäng kan du inte få tillbaka.

Om du tackar nej eller ej svarar tre gånger inom sex månader, blir du spärrad under en sexmånadersperiod.

När du får en lägenhet hos oss raderas din tidigare intresseanmälan och söktid. Du kan göra en ny intresseanmälan direkt men din nya söktid börjar inte räknas förrän från och med det datum ditt hyreskontrakt börjar gälla, det vill säga det inflyttningsdatum som anges på hyreskontraktet.

När du fått en lägenhet hos oss raderas din intresseanmälan och dina köpoäng nollställs. Detta gäller även om du gjort ett direktbyte. Du kan göra en ny intresseanmälan så snart ditt nya kontrakt börjar gälla.